De vastframe handbike is een sportrolstoel!

Het is 10 april 2008. In de rechtbank in Utrecht diende de zaak Jack Kroon. Jack vroeg een vastframe handbike aan in zijn gemeente, maar kreeg nul op het rekest. Motivatie vanuit de gemeente: de vastframe handbike wordt gezien als een sportvoorzining en niet als een sportrlstoel.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 3 december 2003 bepaald dat sportvoorziningen niet tot het verstrekkingenpakket behoren en dat daar dus ook geen budget voor beschikbaar hoeft te worden gesteld. Het betrof hier de aanvraag van een race-tandem voor een visueel gehandicapte.

Deze eerdere uitspraak werd door de jurist van de gemeente gebruikt om aan te tonen dat dus ook geen vastframe handbike vergoed hoefde te worden. Deze handbike zou, zoals gezegd, een sportvoorziening zijn en geen sportrolstoel. Nu wij: we vragen ook helemaal niet om de vergoeding van een sportvoorziening, maar om de vergoeding van een sportrolstoel! We gaan namelijk aantonen dat de vastframe handbike een specifieke sportrolstoel is, waarvoor, net zoals voor andere sportrolstoelen, een sportrolstoel-budget geldt!

Verstrekkingenhandboek
We beginnen met de beleidsregels die de betreffende gemeente zelf heeft opgesteld. In het verstrekkingenhandboek kunnen we dan lezen: specifiek voor sportbeoefening door gehandicapten zijn diverse typen sportrolstoelen ontwikkeld, zoals de marathon-, de sprint-, de basketbal- en de tennisrolstoel. Voor deze sportrolstoelen wordt door de gemeente budget verstrekt. We gaan aantonen dat de vastframe handbike, anno 2008, de functie vervult van marathon-rolstoel waarvoor dus, zoals opgetekend in de gemeentelijke beleidsregels, een sportrolstoelbudget geldt!

Hiertoe werd in de rechtbank een stukje historie beschreven. Zo'n 10 jaar terug werd met de wheeler (de sprintrolstoel of race-rolstoel) zowel gesprint op de atletiekbaan als de marathon gereden totdat juist, de vastframe handbikes hun intrede deden. De wheeler blijft, tot op dag van vandaag, zijn functie vervullen als sprintrolstoel. De marathon echter wordt nu bijna uitsluitend gereden met de vastframe handbike. Denk aan het HCT in Duitsland (Handbike City Trophy) waar handbikes deelnemen aan grote stadsmarathons als Berlijn, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt etc.. Denk aan het EHC (Europees Handbike Circuit) waar vastframe handbikes over heel Europa de marathonafstand afleggen.

Van een gemeenteambtenaar c.q. jurist kun je natuurlijk niet verwachten dat hij/zij deze ontwikkeling in het laatste decennium gevolgd heeft. Vandaar, voor de rechter, deze bloemlezing.

Verschuiving
Er heeft dus een verschuiving plaatsgevonden in het gebruik van het materiaal: van hoepelaangedreven sportrolstoel (wheeler) naar crankaangedreven sportrolstoel (vastframe handbike). Deze verschuiving zag je dan ook terug in de statistieken van de voormalige RRCN, de Road Racers Club Nederland; de landelijke organisatie (tussen 1985 en 2011) voor het racen op de weg (road racen) door/voor atleten met (of zonder) motorische beperking. In 1996 had de RRCN 62 wheelers als lid en 0 handbikers. Anno 2008 was dit 180 graden gedraaid: er zijn nu 245 handbikers lid en 0 wheelers.

Rolstoelsport is in feite een hele jonge ontwikkeling wanneer je het relateert aan de reguliere sport. En in die jonge ontwikkeling is het natuurlijk logisch dat er veel veranderingen zijn. In de zaak Jack Kroon was het nodig om de betreffende gemeente hierop te wijzen. Men kan wel proberen vast te houden aan een werkwijze zoals die + 10 jaar geleden gold, maar dat is het sluiten van de ogen voor recente ontwikkelingen. Waarom zou je wel een sportrolstoelbudget krijgen voor een hoepelaangedreven sportrolstoel (wheeler) en niet voor een crankaangedreven sportrolstoel (vastframe handbike)? Onderbouwing hiervoor is er niet en een dergelijke handelwijze riekt naar willekeur, discriminatie en geeft op zijn minst weer dat men zich een oordeel velt over een terrein waar men totaal geen zicht op heeft!

Gelijk krijgen
Nu kun je gelijk hebben, maar krijg je het ook? Het wachten is op de uitspraak van de rechter die 6 tot 12 weken op zich zal laten wachten. Juli, de gerechtelijke uitspraak is er: wat we sporttechnisch gezien reeds wisten, is nu ook juridisch bevestigd. Een citaat uit de gerechtelijke uitspraak van 11 juli 2008, zaaknummer SBR 07/2706  is de rechtbank evenwel van oordeel dat onder sportrolstoel naar huidige (technische en maatschappelijke)  inzichten tevens de in het geding zijnde vastframe handbike dient te worden verstaan  en dat de vastframe handbike zich heeft ontwikkeld tot de marathonrolstoel.

Na 11 juli 2008 is er nu geen gemeente meer in Nederland die kan beweren dat een sportrolstoelbudget niet geldt voor de vastframe handbike!

door Kees van Breukelen
Delen

Uitgelicht

uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners

Partners

uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners