Gefeliciteerd

De RRCN heeft besloten om zicht te concentreren op www.handbiken.nl. Daarvoor geeft de RRCN zelf goede argumenten. De belangrijkste reden vind ik dat de KNWU zich nu fors inspant om het aangepast wielrennen groter en sterker te maken. Dus ook het handbiken. Die inspanningsverplichting van de KNWU blijkt uit de komende benoeming van een full time talentcoach aangepast wielrennen.

Deze talentcoach houdt zich onder meer bezig met de co├Ârdinatie en uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten voor aangepast wielrennen bij instellingen, verenigingen, organisatoren en scholen. Met aangepaste breedtesport dus. Op deze manier wil de KNWU meer mensen aan het (aangepast) wielrennen krijgen.  En ook verenigingen interesseren voor een sportaanbod richting wielrenners met een beperking. Zo zullen we de komende jaren het aangepast wielrennen zien groeien, dat weet ik zeker.

Paralympische toppers hebben we al. Nu moet vooral de onderkant van de piramide groeien. Hoe meer sporters bij verenigingen aan (aangepast) wielrennen doen, des te groter is de kweekvijver voor talent dat kan doorgroeien naar de top. In 2012 staan in het hele land meer dan vijftien clubtrainers klaar om clinics te geven bij revalidatiecentra, bij scholen, bij wielerevenementen en bij verenigingen. Met een vrachtauto vol handbikes, tandems en tribikes trekken zij het land door. Laagdrempeliger kan het niet.

Zo werkt de KNWU dus aan de integratie van aangepast wielrennen en wielersport. Mijn ideaal is dat die integratie ook binnen wielerverenigingen plaats vindt. Veel verenigingen organiseren wedstrijden in hun regio. Op het programma zou veel vaker dan nu ruimte moeten komen voor een handbikewedstrijd of een tandemrace. Bij de clubtrainingen zie ik in mijn dromen handbikers, tandemrijders en wielrenners samen trainen in groepen van hetzelfde snelheidsniveau. Dat is maatschappelijke en sportieve integratie zoals de KNWU het bedoelt! Ik ben geen dromer maar een realist. Ik weet dat er nog veel moet gebeuren. Maar daar werkt de KNWU hard aan.

Ik wil de RRCN feliciteren met haar prima pionierswerk ten bate van het Nederlandse handbiken. Ik realiseer me heel goed hoe ontzettend belangrijk die jarenlange bijdrage is geweest; ze vormt de solide basis waarop het Nederlandse handbiken nu kan voortbouwen. Als een sport groeit dan is het logisch dat de inspanningen op landelijke niveau geïntegreerd worden. Dat moment hebben RRCN en KNWU nu samen bereikt.

Ik zou zeggen: blijf onze daden kritisch volgen op www.handbiken.nl.
Eelke van der Wal, KNWU-bondscoach aangepast wielrennen
01-01-2012
Eelke van der Wal: overzicht columns

De spanning stijgt

Een spannende tijd!

Gefeliciteerd