Vraag nog in 2014 je sportvoorziening aan

De WMO verandert in 2015

De WMO verandert in 2015
Er
De media publiceren al wekenlang rampverhalen over de aanstaande veranderingen van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) per 1 januari 2015. Die bezuinigingen lijken voorlopig nog over huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging te gaan. Van een beperking van gemeentelijke WMO-budgetten voor de aanschaf van een nieuwe handbike is formeel geen sprake. Maar toch, let op.

De gemeenten krijgen in 2015 meer maatschappelijke taken op hun bordje, maar krijgen daarvoor minder geld van het Rijk. Bezuinigingen dus. Dat betekent dat gemeenten kritischer zullen kijken naar de uitgaven via hun WMO-loket. Het lijkt logisch dat ze dan ook minder gul worden bij de toekenning van budgetten voor de aanschaf van een handbike.

Tegenstrijdig

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de Modelverordening WMO 2015 bestudeerd. Daaruit trekt ze in een brief aan de gemeenten tegenstrijdige conclusies.
Ten eerste: mensen moeten zelf de gebruikelijke voorzieningen betalen. Dat zijn voorzieningen die niet speciaal bedoeld zijn voor mensen met een beperking, die in de reguliere handel te krijgen zijn, en die in prijs vergelijkbaar zijn met soortgelijke producten. Dat zal niet over handbikes gaan, denk je dan, want die zijn wel bedoeld voor mensen met een beperking, zijn alleen bij speciale dealers te koop, en kosten veel meer dan een gewone fiets.
Niks aan de hand? Let op! De VNG geeft ook een lijstje met voorbeelden van gebruikelijke voorzieningen, die gehandicapten dus gewoon zelf moeten gaan betalen. Op dat lijstje staan: de tandem, de elektrische fiets, de ligfiets, de tandemmet en de elektrische tandem. Niet vermeld is de handbike. Maar dat kan onkunde zijn, want in het spraakgebruik wordt een handbike vaak ligfiets genoemd.  Bovendien is het lijstje niet uitputtend.
Dus, als je van plan bent om bij het WMO-loket in jouw gemeente volgend jaar een tegemoetkoming aan te vragen in de kosten van een nieuwe handbike, doe het dan nog in 2014. Voor de zekerheid.

Tekst: Rogier Wiercx/Handbiken.nl
26-11-2014
Delen

Uitgelicht

uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners

Partners

uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners