Krijg ik nog een handbike als sportvoorziening?

Lees de WMO-verordening in jouw gemeente

Lees de WMO-verordening in jouw gemeente
Sinds 1 januari 2015 gelden er grote veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op alle gebieden van deze wet zijn veel ingrijpende wijzigingen, maar we beperken het nu tot de handbike (als sportvoorziening).

Het was bij gemeenten voorheen gebruikelijk om soms een financiŽle tegemoetkoming te verlenen voor onder andere een sportvoorziening. Het was afhankelijk van de plaatselijke verordening Wmo of een dergelijke compensatieregeling ook gegeven werd.

2015

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 heeft de financiŽle tegemoetkoming niet meer opgenomen in de Wet. De wet geeft nu  een grote beleidsvrijheid aan de gemeenten bij het opstellen van een eigen verordening. Zo zullen er dus verschillen zijn tussen diverse gemeenten. Het belangrijkste kenmerk van de Wmo 2015 is dat de individuele voorziening plaats heeft gemaakt voor een maatwerkvoorziening. Om duidelijk te krijgen  wat uw gemeente daarvan vindt, is te lezen in het plaatselijk beleidsplan en de verordening Wmo 2015 noodzakelijk.  

Maatwerk

De Wmo 2015 schrijft niet voor wat gemeenten precies moeten doen om mensen te compenseren. Het gaat om maatwerk. Pas als mensen niet zelf, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen hun beperkingen kunnen oplossen, is compensatie daarvan door de gemeente aangewezen met een maatwerkvoorziening.

Er is onder de Wmo 2015 de mogelijkheid een tegemoetkoming in meerkosten op te nemen in de gemeentelijke verordening ( artikel 2.1.7 Wmo 2015). In de toelichting op dit wetsartikel wordt aangegeven: De gemeenteraad moet expliciet in het lokale beleidsplan voor maatschappelijke ondersteuning de afweging opnemen of gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot het verstrekken van een tegemoetkoming op grond van dit wetsvoorstel; indien de gemeente besluit de bevoegdheid niet te gebruiken, moet in het beleidsplan worden gemotiveerd waarom daarvan wordt afgezien.

Melding

Welke toegang tot de Wmo heb je nu voor een handbike? Dit is afhankelijk van wat in de verordening van jouw gemeente staat. Juridisch moeten de volgende stappen worden genomen:
  1. Een melding met als vraagstelling 'maatschappelijke ondersteuning voor sport'.
  2. Daarop volgend een onderzoek op basis van de behoefte, persoonskenmerken en de voorkeuren van de cliŽnt.
  3. Het onderzoek moet uitwijzen of er wel/niet een aanvraag voor de sportvoorziening kan worden gedaan.
05-01-2015
Delen

Uitgelicht

uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners

Partners

uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners