Stand van zaken Projectplan Aangepast Wielrennen

Stand van zaken Projectplan Aangepast Wielrennen
In het kader van de uitvoering van het KNWU Projectplan Aangepast Wielrennen die ook in 2012 door Rabobank Fairshare in samenwerking Fonds Gehandicaptensport financieel wordt ondersteund zijn grote stappen gezet in de uitvoering van de doelstellingen.

Verenigings-en districtsbezoeken

In april hebben Ben Fransen (commissielid met aangepast wielrennen in zijn portefeuille), samen met Teun Kruijff (verenigingsondersteuner) en Linda van Vliet (breedtesportcoördinator aangepast wielrennen) alle 8 districtsvergaderingen bezocht en middels een presentatie de plannen 2012 toegelicht aan de desbetreffende besturen en verenigingen. Hier is een lijst van 36 verenigingen uit voort gekomen die hebben aangegeven het Aangepast Wielrennen te willen ondersteunen en te integreren binnen hun vereniging. De eerste acties en samenwerkingsverbanden zijn inmiddels opgestart.

Breedtesportactiviteiten januari – april 2012

Afgelopen periode hebben er meerdere breedtesportactiviteiten in het ‘Aangepast Wielrennen’ in Nederland plaatsgevonden. Hieronder een overzicht en kort verslag van deze clinics en activiteiten.

Clinic ROC Horizon College 19 januari

Op 19 januari is op het ROC in Alkmaar een tweede clinic gegeven aan derdejaars studenten Sport en Bewegen, wat een groot succes was en vervolg zal krijgen.

Ziezobeurs 12 t/m 14 april

De ZieZo-beurs is met 9000 bezoekers de grootste landelijke beurs voor iedereen die persoonlijk of beroepsmatig te maken heeft met een visuele beperking. Op uitnodiging van NOC*NSF was de KNWU aanwezig met 4 trainers om het tandem rijden te presenteren. Ook konden geïnteresseerden zelf het tandem rijden ervaren.

Lessenreeks wielrennen Mytylschool Leiden 10, 17 en 24 april

In samenwerking met Special Heroes, Wielervereniging ’t Swift Leiden en de KNWU hebben 5 klassen van de Mytylschool de Thermiek in Leiden kennis mogen maken met het aangepast wielrennen. Onder leiding van Paul Zwanenburg(KNWU) en combinatiefunctionaris Jordi Smeelen hebben de jongeren zich het wielrennen en handbiken eigen kunnen maken. Jordy is als combinatiefunctionaris vanuit de gemeente
Leiden belast met de integratie van het wielrennen binnen het speciaal onderwijs.

Fietslessen Mythylschool Wilp 16 en 23 april door Jan Mulder

Oud Olympisch en wereldkampioen tandem rijden Jan Mulder heeft samen met Timo Fransen (piloot), een lessenreeks verzorgd aan de hoogste klassen van de mytylschool Daniel de Brouwerschool. Ondanks het koude weer was het enthousiasme groot; de tweede les konden zelfs een aantal groepen onder begeleiding in het nabij gelegen natuurgebied hun eerste toertocht maken!

Clinic tijdens eerste Nationale Handbike Competitie Rotterdam 21 april

Als voorprogramma voor de eerste Handbike wedstrijd van het seizoen kon op het parcours van RWC Ahoy een handbike uitproberen. RWC Ahoy is jaren actief met handbiken en verzorgen ook wekelijks meerdere trainingen op hun wielerparcours. Door uitgebreide promotie van RWC Ahoy onder de doelgroep, hebben zich een aantal jonge enthousiastelingen aangemeld voor de trainingen.

Linda van Vliet kon namens de KNWU de eerste gele truien overhandigen aan de winnaars van deze NHC; de KNWU heeft sinds 2012 ook deze wedstrijdsport onder haar hoede.

KNWU-aangepast wielrennen landelijk actief op 28 april

Tijdens de Nationale Sportweek van 23 t/m 28 april is op initiatief van wielervereniging ‘t Stadion te Utrecht tijdens de reguliere handbiketraining onder leiding van KNWU-trainers Rogier Wiercx en Teun Kruijff een handbike en tandemclinic verzorgd.

Tegelijkertijd heeft Jan Mulder in Nunspeet onder de vlag van de KNWU een tandemclinic verzorgd. Ook was de breedtesportbus met haar Johan Cruijff Fietsen in de middag present tijdens de KNWU Fandagen in Zuid Schermer. De fandagen zijn onderdeel van de Rabo Ploegentijdrit die tegelijkertijd plaatsvinden.

Uitlenen materiaal fietstrainingen bij stichting Only Friends

Bij Only Friends kunnen kinderen en jongeren met een beperking sporten in het Ronald McDonald Centre. Sinds kort is cycling ook toegevoegd aan het lijstje sporten en hebben de eerste trainingen plaatsgevonden. Als teken van steun van dit bijzondere initiatief heeft de KNWU een aantal Johan Cruijff Fietsen tijdelijk beschikbaar gesteld aan stichting Only Friends zodat de eerste trainingen inmiddels hebben kunnen plaatsvinden.

Bron: Nieuwsbrief Aangepast Wielrennen Mei 2012
08-05-2012
Delen

Uitgelicht

uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners

Partners

uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners uitgelicht en partners