Colofon

Bestuur

Seine Snippe, voorzitter
Rogier Wiercx, secretaris
Rob Klijn, penningmeester
Remco de Waal, bestuurslid

Redactie

Seine Snippe
Remco de Waal
Rogier Wiercx (eindredacteur)

Vaste medewerkers

Paul de Jong, Handbikeroutes
Bert Willem, fotografie

Ontwerp en beheer website

Remco de Waal