Colofon

Stichting Handbiken.nl runt de onafhankelijke en informatieve website www.handbiken.nl. Zowel het bestuur als de medewerkers doen hun werk voor de website en de Stichting onbezoldigd. De Stichting dekt haar technische en operationele kosten met gelden van sponsors/adverteerders. 

De Stichting is opgericht op 25 november 2011 en is de erfgenaam van de vereniging Road Racers Club Nederland, die tot haar opheffing in 2011 het handbiken in Nederland heeft georganiseerd en gefaciliteerd. Het organiseren en faciliteren van de handbikesport zijn nu opgepakt door andere partijen, waaronder de KNWU. Het informeren is sinds 2011 de kerntaak van de Stichting Handbiken.nl.

De Stichting is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54027616.

Bestuur

Seine Snippe, voorzitter
Rogier Wiercx, secretaris
Rob Klijn, penningmeester
Remco de Waal, bestuurslid

Redactie

Seine Snippe
Remco de Waal
Rogier Wiercx (eindredacteur)

Vaste medewerkers

Paul de Jong, Handbikeroutes
Bert Willem, fotografie

Ontwerp en beheer website

Remco de Waal