WMO en handbike in de praktijk

Hoewel de aankoppelbare handbike doorgaans verstrekt wordt als vervoersvoorziening naast de handbewogen rolstoel, kan deze, daarnaast, zeker ook gezien worden als sportvoorziening en moet dan ook als zodanig (als sportrolstoel) verstrekt kunnen worden. Niet het instrument zelf bepaalt namelijk of het een vervoers- of sportvoorziening is. Nee, de intentie van de gebruiker bepaalt dit!