Vista 2017 in Toronto, Canada

Het Nederlandse handbiken voor het internationale voetlicht

Eens in de twee jaar vindt het internationale Vista-congres plaats. Dit is een congres over Paralympische sporten en wordt georganiseerd door het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Dit jaar werd het congres georganiseerd in het Canadese Toronto en wij mochten de resultaten van ons HandbikeBattle-onderzoek presenteren. Een mooi podium voor het Nederlandse handbiken!

Het congres is een belangrijk evenement waarbij onderzoekers, classifiers, sportbonden, en andere belangstellenden van over de hele wereld bij elkaar komen. Eén van de speerpunten is het onderzoek naar classificatie. Binnen veel van de Paralympische sporten is er aandacht voor onderzoek naar classificatie, omdat het huidige systeem vaak nog niet goed genoeg (wetenschappelijk) is onderbouwd. 


Sonja de Groot aan het woord

Tijdens het congres werden presentaties gegeven over allerlei takken van Paralympische sport en over de samenhang met revalidatie. Sonja de Groot mocht met de eerste presentatie op de eerste dag van het congres het spits afbijten. Ze vertelde over de samenhang tussen trainen op vermogen, trainen op hartslag en trainen op Borgscore (RPE, schaal van 0-10 waarop men de zwaarte van de training aan moet geven) tijdens handbiken. Dit kon worden onderzocht met behulp van de trainingsgegevens van het Talentenproject van de HandbikeBattle. 

Ingrid Kouwijzer (foto bovenaan artikel) presenteerde de resultaten van een analyse naar piekvermogen tijdens een maximale inspanningstest. Welke eigenschappen (geslacht, leeftijd, getraindheid, maar ook niveau van de dwarslaesie e.d.) leiden tot een hoog piekvermogen en hoe hangt dit samen? Kun je op basis van iemands eigenschappen van tevoren een inschatting maken van het piekvermogen? Voor deze studie werden de data van alle aan het onderzoek deelnemende handbikers van de afgelopen HandbikeBattle-edities geanalyseerd. 

Het publiek was met name onder de indruk van het HandbikeBattle-evenement en het feit dat er zoveel handbikers zijn in Nederland. Echt uniek ten opzichte van andere landen en sporten. Tijdens het congres was er ook de mogelijkheid om met internationale collega’s uitgebreid te overleggen om o.a. te polsen of er interesse is voor deelname aan de HandbikeBattle met een buitenlands team dan wel om het onderzoek en mogelijke samenwerking daarin te bespreken. Zo zijn er ideeën besproken rondom het testen en trainen van de handbikers met behulp van de eerder genoemde Borgscore met een onderzoeksgroep van de Universiteit van Loughborough in Engeland.

Nederland was goed vertegenwoordigd op het congres: er waren verschillende vertegenwoordigers vanuit NOC*NSF, Nederlandse classifiers van verschillende sporten en onderzoekers vanuit verschillende instituten. Andere Nederlandse onderzoekers die een presentatie gaven, waren onder andere Monique Berger, Rienk van der Slikke en Marco Hoozemans (rolstoelbasketbal), David Mann en Rianne Ravenberger (classificatie visuele beperking), Riemer Vegter (rolstoelergonomie), Thomas Janssen en Viola Altmann (rolstoelrugby). 

Aan het einde van het congres werd het volgende congres van 2019 aangekondigd, dat zal plaatsvinden in… Amsterdam!

Indien er resultaten van het HandbikeBattle-onderzoek worden gepubliceerd, worden jullie natuurlijk op de hoogte gehouden via handbiken.nl.
 

Sonja de Groot en Ingrid Kouwijzer

03-10-2017
Overig nieuws

Wat een prachtige uitzichten op de bergen!

De Alpentocht van Sandra Prins

Een kennismaking met Frontline in Brummen

Groot in handbikes met ondersteuning

Een beeldverhaal van Inge en Mathilde

De Fuji kleurt oranje

Laura de Vaan zet de wekker en geniet

Wat een dag!

Commentaar van een insider op de tijdrit in Tokio

Laura de Vaan kijkt naar haar oud-collega's

Tokio

Kijk hier de livestreams terug van triatlon en handbiken