Effecten van trainen voor de HandbikeBattle op kwaliteit van leven

Effecten van trainen voor de HandbikeBattle op kwaliteit van leven
We weten dat trainen voor de HandbikeBattle over het algemeen een positief effect heeft op de gezondheid en fitheid. In een eerdere studie hebben we dit onderzocht en toen bleek dat deelnemers gemiddeld een toename van 16% in piekvermogen en 7% in piekzuurstofopname lieten zien na de trainingsperiode. Dit zijn maten voor fitheid. Daarnaast zagen we een 4% toename in uitademkracht tijdens de longfunctietest en een afname in buikomvang van 4%.
 
Uit eerdere studies is bekend dat er een verband is tussen fitheid en kwaliteit van leven. Mensen die fitter zijn, geven een hogere kwaliteit van leven aan. Daarnaast is het zo dat mensen met een hogere kwaliteit van leven over het algemeen fitter zijn. Het is niet altijd duidelijk wat oorzaak en gevolg is. We waren erg benieuwd of we deze associaties ook zouden vinden bij de deelnemers van de HandbikeBattle. We weten dus dat deelnemers over het algemeen fitter worden, maar laten deze deelnemers ook een stijging zien in de kwaliteit van leven?
 

Vragenlijst

Om deze vraag te beantwoorden hebben deelnemers aan de HandbikeBattle in de afgelopen jaren ook vragenlijsten ingevuld op verschillende tijdsmomenten: (1) voor de trainingsperiode, (2) na de trainingsperiode / net voor de Battle, en (3) in november / 5 maanden na de Battle. Hierbij werden twee vragenlijsten afgenomen over kwaliteit van leven. Eén vragenlijst vroeg direct naar de kwaliteit van leven op dit moment, de andere vragenlijst ging over mentale gezondheid op dit moment (somberheid, angst e.d.).
 

Grote stijging

Al op het eerste testmoment, werd er gevonden dat op groepsniveau deelnemers op beide vragenlijsten redelijk hoog scoorden. De kwaliteit van leven liet ook nog een stijging zien als de score van voor de trainingsperiode vergeleken werd met na de training. De vragenlijst over mentale gezondheid veranderde niet over de tijd. Vervolgens werd er gekeken of de stijging in kwaliteit van leven een associatie over de tijd liet zien met de stijging in fitheid. Dit bleek het geval! Dus deelnemers die over de trainingsperiode een grote stijging laten zien in fitheid, hebben over het algemeen ook een grote stijging in kwaliteit van leven.

In de toekomst is het interessant om te onderzoeken of deze effecten op de lange termijn ook gelden. We hebben daarvoor de deelnemers ook 1 jaar na de HandbikeBattle de vragenlijsten laten invullen. Daarnaast zijn onderliggende factoren ook erg interessant. Hoe komt het dat fitheid en kwaliteit van leven geassocieerd zijn? Heeft dat te maken met een toename in bijvoorbeeld zelfvertrouwen of onafhankelijkheid?
 
Wordt vervolgd.
 
Voor meer informatie over het onderzoek kun je terecht bij Ingrid Kouwijzer (onderzoek@handbikebattle.nl).
 
 
 
27-12-2019
Wil je regelmatig interessant handbike­nieuws ontvangen?
Laat dan hier je gegevens achter en ontvang regelmatig de Handbiken.nl Nieuwsbrief!
Overig nieuws