Hoe moet je trainen voor een goede finishtijd?

Vermogen en finishtijd van de HandbikeBattle

Vermogen en finishtijd van de HandbikeBattle

?External and internal work load during a mountain time trial... : American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation (lww.com)De meest objectieve maat om trainingen te monitoren is het geleverde vermogen. Vermogen kun je meten met een vermogensmeter in de crank of het voorwiel. Daarnaast is het piekvermogen een maat voor fitheid. Dit piekvermogen wordt bepaald tijdens een maximale inspanningstest in het lab.

Welke vermogens moet je eigenlijk leveren tijdens de HandbikeBattle? Maakt het hierbij nog uit welk gedeelte van het parcours je bekijkt (voor het stuwmeer, rond het stuwmeer, na het stuwmeer)? Hoe hangt dit geleverde vermogen eigenlijk samen met het vermogen dat je tijdens je maximale inspanningstest hebt behaald? Welke gegevens uit de maximale inspanningstest geven een goede voorspelling voor de HandbikeBattle race?


Wat hebben we gemeten?

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we 10 getrainde HandbikeBattle-deelnemers gevraagd om de race te rijden met een vermogensmeter in het wiel. Zij waren allen relatief goed getraind en hadden (bijna allemaal) al vaker meegedaan met de HandbikeBattle. Deze 10 deelnemers hadden een goede arm-handf-unctie en reden zonder elektrische ondersteuning omhoog. In de weken voorafgaand aan het evenement hadden zij een maximale inspanningstest gedaan. Daarnaast hebben we Paralympisch handbiker/triatleet Jetze Plat gevraagd om de race te rijden met een vermogensmeter. Ook hij had in de weken voorafgaand aan het evenement een maximale inspanningstest gedaan. Tijdens de maximale inspanningstest hebben we niet alleen het piekvermogen bepaald, maar ook het vermogen op de ventilatoire drempels. Dit zegt iets over op welk vermogen je begint te verzuren. Handbiken onder de eerste ventilatoire drempel (VT1) is laagintensief, tussen VT1 en de tweede ventilatoire drempel (VT2) is matig intensief, boven VT2 is hoogintensief. Hoge intensiteit kun je maar kort volhouden. Door training kun je het vermogen op de VTs verhogen. Dat betekent dat je bij een steeds hoger vermogen pas gaat verzuren.


We hebben expres gekozen voor wat fittere en ervaren deelnemers omdat 1) zij het parcours kennen en daardoor wellicht beter in staat zijn hun krachten goed te verdelen over de gehele race, 2) zij over het algemeen iets harder handbiken en iets minder vaak stoppen. Dit is belangrijk omdat vermogensmeters niet altijd goed meten als je vaak stilstaat of heel langzaam (stapvoets) rijdt.


De inspanningstest

Gemiddeld haalden de deelnemers een piekvermogen van 181 W (2.5 W/kg). Zij haalden een vermogen van 83 W op VT1 (1.12 W/kg) en 137 W op VT2 (1.88 W/kg). Jetze haalde een piekvermogen van 325 W (4.36 W/kg). Hij haalde een vermogen van 183 W op VT1 (2.45 W/kg) en 250 W op VT2 (3.35 W/kg).

De race

De gemiddelde finishtijd van de deelnemers was 2:26:13 (u:min:s). Zij hebben hierbij gemiddeld 5% van de tijd gestopt. Zij reden op een gemiddeld vermogen van 119 W (1.63 W/kg). Dit was 66% van het piekvermogen dat zij tijdens hun maximale inspanningstest hadden behaald.


Jetze had een finishtijd van 1:19:00 (u:min:s). Hij reed op een gemiddeld vermogen van 203 W (2.72 W/kg). Dit was 62% van het piekvermogen dat hij tijdens zijn maximale inspanningstest had behaald.


De deelnemers reden minder lang in de matig intensieve zone dan Jetze (48% versus 64% van de tijd), en juist langer in de hoogintensieve zone (34% versus 11% van de tijd).


Gedeelte van het parcours

Het gemiddeld vermogen van de deelnemers was lager rond het stuwmeer (90 W, 1.24 W/kg) dan de stukken voor (126 W, 1.72 W/kg) en na (120 W, 1.66 W/kg) het stuwmeer. De deelnemers reden langer in de laagintensieve zone en minder in de hoogintensieve zone tijdens het stuk rond het stuwmeer ten opzichte van de stukken voor en na het stuwmeer.


Voorspellers van HandbikeBattle-race

Het vermogen op de VT2 tijdens de maximale inspanningstest liet de sterkste correlatie zien met finishtijd. Van de gemeten factoren tijdens de race, liet het gemiddelde vermogen tijdens het (redelijk vlakke) deel rond het stuwmeer de sterkste correlatie zien met finishtijd.


Samenvattend

Uit deze gegevens kunnen we opmaken dat het vermogen tijdens de race zo rond de 62-66% van je piekvermogen ligt. Je piekvermogen en vermogen op de VT2 zijn belangrijke voorspellers voor de finishtijd. Het is dus belangrijk om tijdens je trainingsperiode het vermogen op VT2 te verhogen. Daarnaast is het goed om snelheid te behouden op het stuk rond het stuwmeer als je een goede finishtijd wilt neerzetten.


Originele artikel: De Groot S, Kouwijzer I, Hoekstra SP, Vroemen G, Valent LJM, van der Woude LHV; HandbikeBattle group. External and internal work load during a mountain time trial in trained handcyclists vs. a world class handcyclist and determinants of performance. Am J Phys Med Rehabil. 2022 Epub ahead of print.

07-11-2022
Wil je regelmatig interessant handbike­nieuws ontvangen?
Laat dan hier je gegevens achter en ontvang regelmatig de Handbiken.nl Nieuwsbrief!
Overig nieuws