Onderzoek

Effecten van trainen voor de HandbikeBattle op het lichaamsbeeld

Effecten van trainen voor de HandbikeBattle op het lichaamsbeeld


We weten uit eerder onderzoek dat mensen met een lichamelijke beperking over het algemeen een negatiever lichaamsbeeld hebben dan de algemene bevolking. Het is belangrijk om te kijken naar hoe je het lichaamsbeeld op een positieve manier zou kunnen beïnvloeden, omdat het lichaamsbeeld samenhangt met activiteiten in het dagelijks leven, sociale structuren en kwaliteit van leven.


Of je een positief of negatief lichaamsbeeld hebt, hangt van veel factoren af. We weten bijvoorbeeld dat vrouwen over het algemeen minder tevreden zijn met hun lichaam dan mannen. Ook hangen factoren als gewicht, vetpercentage en fitheid samen met tevredenheid over het lichaam. We weten uit eerder onderzoek dat mensen met een lichamelijke beperking over het algemeen een negatiever lichaamsbeeld hebben dan de algemene bevolking. Dit hangt onder andere samen met veranderingen in lichaamsfunctie, uiterlijk, pijn, gewichtstoename, zelfvertrouwen en acceptatie. Het is belangrijk om te kijken naar hoe je het lichaamsbeeld op een positieve manier zou kunnen beïnvloeden, omdat het lichaamsbeeld samenhangt met activiteiten in het dagelijks leven, sociale structuren en kwaliteit van leven.


Wat hebben we onderzocht?

  1. Hoe deelnemers van de HandbikeBattle hun lichaamsbeeld beoordelen en of dit verandert vanaf het begin van de trainingsperiode tot een jaar na deelname.
  2. Of eventuele veranderingen in lichaamsbeeld afhankelijk zijn van geslacht, buikomvang en ernst van de beperking.
  3. Of eventuele veranderingen in lichaamsbeeld samenhangen met veranderingen in fitheid en/of buikomvang.


Hoe hebben we dit onderzocht?

143 deelnemers van de HandbikeBattle deden mee aan dit onderzoek. Zij vulden vragenlijsten in over het lichaamsbeeld, hun fitheid werd gemeten tijdens een maximale inspanningstest en hun buikomvang werd gemeten. Bij het invullen van de vragenlijst waren er twee scores: tevredenheid met de lichaamsfunctie (bijv. uithoudingsvermogen) en tevredenheid met uitstraling (bijv. gewicht). De metingen werden verricht aan het begin van de trainingsperiode, aan het einde van de trainingsperiode, vier maanden na de HandbikeBattle en een jaar na de HandbikeBattle.


Wat hebben we gevonden?

Tevredenheid met het lichaam (zowel lichaamsfunctie als uitstraling) nam toe tijdens de trainingsperiode, maar daalde terug naar het beginniveau na de trainingsperiode. De daling na de trainingsperiode was vooral te zien bij deelnemers met een ernstigere beperking. Positieve veranderingen in lichaamsbeeld hingen samen met toename in fitheid en afname in buikomvang.


Samenvattend kunnen we dus zeggen dat trainen voor de HandbikeBattle een positief effect heeft op het lichaamsbeeld. Zowel een stijging in fitheid als een daling van de buikomvang zorgen voor dit positieve effect. Echter, we zien wel weer een daling in het lichaamsbeeld na de HandbikeBattle bij deelnemers met een ernstigere beperking.Dit is een samenvatting van het artikel: Kouwijzer I, de Groot S, van Leeuwen CMC, Valent LJM, Stolwijk-Swüste JM; HandbikeBattle group; van der Woude LHV, Post MWM. Changes in body satisfaction during and after a 5-month handcycle training period and associations with physical capacity and body composition in individuals with a physical impairment. Disabil Rehabil. 2023 Jul 10:1-8.


Het volledige (Engelstalige) artikel is hier te lezen. Voor vragen kun je contact opnemen met: onderzoek@handbikebattle.nl. Meer informatie over het HandbikeBattle-onderzoek vind je hier.

29-01-2024
Wil je regelmatig interessant handbike­nieuws ontvangen?
Laat dan hier je gegevens achter en ontvang regelmatig de Handbiken.nl Nieuwsbrief!
Overig nieuws