Tilburg - Baarle, over het Bels Lijntje

Route in het kort

Start
Het betreft hier de hoofd­start­plaats. In de route-omschrij­ving kunnen ook alter­natieve start­plaatsen voor­komen.
Tilburg (Br, NL)
Via
Bels Lijntje, Alphen, Baarle-Nassau, Baarle-Hertog
Finish
Tilburg
Soort
Rondje (zelfde begin- en eindpunt)
Afstand
Het betreft hier de basis­afstand. Bijna alle routes hebben ook alterna­tieve afstanden.
32.5 km
Link
Link naar AllTrails, het voormalige GPSies

Route op kaart

Omschrijving

Tilburg – Baarle Nassau / Baarle Hertog over het Bels lijntje (Brabant, NL)

Basisafstand   32,5 km

Ook korter of langer te maken. Zie ‘ingekorte route’ en ‘uitgebreide route’.


Mogelijke startpunten

1. Zwartvenseweg 453, (dichtbij) Tilburg (51.561609, 5.023435). Dit startpunt is een groot parkeerterrein bij sportvelden, met een ondergrond van asfalt, gelegen pal aan de noordkant van de (drukke) Bredaseweg. Er zijn vier parkeervakken voor mindervaliden. De route van het Belslijntje gaat hier vlak langs.
Je komt als volgt op de route. Je neemt LA het fietspad dat langs het parkeerterrein loopt. Al gauw is er de oversteek (met stoplichten) van de Bredaseweg. Direct na de oversteek (knp 10) ga je richting 09 heel kort RA en meteen LA het fietspad op dat vrij is van autoverkeer.

Vlakbij het grote parkeerterrein is er nog een kleine parkeergelegenheid, 800 m verderop noordelijk. Zij ligt vlak voor de spoorwegovergang aan de rechterkant. Het is een soort uitsparing in een stukje bos. De ondergrond is onverhard. Je komt op de route door het fietspad LA te nemen, waarna je al gauw langs het hierboven genoemde parkeerterrein komt. Zie verder hierboven.


2. Willibrordplein 8 te Alphen (51.482946, 4.955121). Dit startpunt ligt op 500 m van de route. Er staat een bord ‘lang parkeren’.

Je komt op de route door LA te gaan naar het witte kapelletje en dan RD te gaan met het kapelletje aan je rechterhand. Dit is richting knp 12.

Een andere parkeergelegenheid in Alphen is Zandstraat 5 te Alphen (Brabant) (51.485183, 4.952968). Deze ligt op 1 km van de route. Er staat een bord ‘lang parkeren’. Je komt op de route door de weg rechtsaf te nemen. Je volgt de bordjes knp 12. Bij knp 12 (ri 30) zit je op de route.


Kenmerken

- Het hele Bels Lijntje is een tweezijdig, vrij liggend fietspad. Vanuit

  het noorden is het tot aan knp 34 (bij Riel) vrij breed met strak

  asfalt. Vanaf 34 is het iets minder breed, met asfalt dat iets minder

  strak is dan het voorgaande asfalt, maar altijd nog goed genoeg.

- In Alphen, tussen knp 12 en 30, krijg je te maken met klinkers,

  die eerst nog redelijk zijn, maar daarna korte tijd (250 m) hobbelig.

- Twee keer moet je kort klimmen als je via een brug over een weg

  gaat.


Handbikeroute op een deel van het Bels Lijntje 

Van het 35 km lange Bels Lijntje beslaat de handbikeroute slechts 16,2 km. Heen en terug wordt dit dan 32,4 km. Dit handbiketraject loopt vanaf startplaats nr. 1 (200 m noordelijk van knp 10), dicht bij Tilburg, tot knooppunt 92 in Baarle Nassau / Baarle Hertog.


Het gehele Bels Lijntje

Voor wie meer wil dan alleen de handbikeroute, geef ik hieronder informatie over gehele Bels Lijntje (= Belgisch Spoorlijntje). Het fietspad van het Bels Lijntje loopt van Tilburg (hoofdstation) tot aan Turnhout (België), in totaal 35 km. Deze voormalige spoorlijn is vanaf 1990 omgevormd tot een fietspad. Daardoor is het fietspad bijna steeds recht-toe-recht-aan. Alleen in Alphen en bij Tilburg is het even niet rechtdoor.
De knooppunten van het hele Bels Lijntje zijn: Tilburg (hoofdstation) (Burgemeester Brokxlaan) -04-03-22-61-(startpunt nr. 1 hb-route) -10-09-34 (Riel)-74-70-12 (Alphen, startpunt nr. 2 hb-route) -30-93 (begin Baarle) -92 (keerpunt hb-route) -91-82-87-05-03-02-01-45 (Turnhout).
In de handbikeroute zijn van het gehele Bels Lijntje de bovenste 5 kilometers weggelaten. Dit weggelaten stuk loopt van startpunt 1 (iets boven knp 10) in noordelijke richting eerst naar knp 61, vandaar RA naar 22, 03, 04 en iets verder tot het hoofdstation van Tilburg. Eerst gaat het fietspad door parkachtig gebied tot Station Tilburg Universiteit. Vandaar loopt het fietspad door de stad tot het hoofdstation. Knooppunten zijn eigenlijk overbodig, want het (uitstekende) fietspad volgt een bestaande spoorlijn tot het hoofdstation.
Verder zijn er in de handbikeroute de onderste 14 kilometers van de zuidkant weggelaten. Dit is het stuk van Baarle naar Turnhout, vanaf knp 92. Het eerste deel van dit weggelaten stuk is niet in een rechte lijn, maar met een boog linksom van 700 m door het centrum van Baarle, langs een kerk, restaurantjes en winkels. Het wegdek met straatstenen is in dit centrum niet comfortabel, maar ook niet te slecht. Na Baarle is het traject weer een rechte lijn. Het stuk na Baarle heb ik niet gefietst, maar uit de kaart is op te maken dat het alleen maar rechtdoor fietsen is.


Route-aanduiding van de basisroute   32,5 km

VANUIT (bij) TILBURG   (basisroute)
-  Zwartvenseweg 453, Tilburg
-  neem fietspad LA: d.i. naar knp (10) en 09
-  na 200 m: na oversteek (stoplichten)
   direct na elkaar RA en LA: naar 09
-  09 - 34 - 74 - 70 - 12
-  30 - 93 - 92: keer om
   (dus niet naar 91, 97 of 80)
   en ga dezelfde weg terug:
-  93 - 30 - 12 - 70 - 74 - 34
-  09 - 10   - ri 61: oversteek- einde


VANUIT ALPHEN

-  Willibrordplein 8, Alphen (Brabant)
-  Ga LA naar het witte kapelletje
   en dan RD met het kapelletje
   aan je rechterhand. Dit is naar knp 12.
-  12 - 30 - 93 - 92: keer om
   (dus niet naar 91, 97 of 80)
   en ga dezelfde weg terug:
-  93 - 30 - 12 - 70 - 74 - 34
-  ri 09    - na 3 km: knp 09 bij
   oversteek hw Gilzerbaan:
   keer veilig om (eventueel
   op hw van rechterkant
   naar linkerkant, en terug)
-  terug naar
34 - 74 - 70
- 12   - ri 11    - na 500 m einde


Opmerking 1

De route is heen en terug hetzelfde. Als je op de route bent, heb je de knp-nummers niet meer nodig. Je hoeft alleen maar het fietspad te volgen. Alleen in Alphen moet je even goed opletten.
Opmerking 2
Als je in Alphen start, vind je na knp 09 richting 10 (naar Tilburg) geen veilige en brede plek om te keren, tenzij je bereid bent zowel heen als terug de drukke en tijdrovende oversteek (met stoplichten) van de Bredaseweg te nemen. Daarom ligt het keerpunt een kleine kilometer voor deze oversteek.
Opmerking 3
Voor de handbiker is het Bels Lijntje uiterst geschikt vanwege het wegdek en de afwezigheid van lastige oversteekplaatsen. Buiten het Bels Lijntje zijn de wegen in dit gebied voor de handbiker helaas minder gunstig door hobbelige klinkers en soms vervelend beton.


Beschrijving van de basisroute

De route gaat voornamelijk door landelijk gebied met langs het fietspad veel groen. Alleen het stuk door Alphen is even niet landelijk.


Ingekorte route

Je kunt de route zo kort maken als je wilt. Je keert dan eerder om.


Uitgebreide route

Als je nog langer op het Bels Lijntje wilt vertoeven, dan kun je de gegevens gebruiken die hierboven bij ‘Bels Lijntje’ staan.


Horeca

- In Alphen. Wijk van de route af en ga vanaf knp 12 richting 11.

  Na 500 m is er een terras op een plein. Weer 400 m
  verder richting knp 11 is er ook een restaurant met terras, dit keer

  op een plein in het historisch centrum.
- In Baarle. Bij het keerpunt (knp 92) en iets verder richting knp 91.


Samensteller   Paul de Jong
Overige Handbikeroutes
Naam
Start
Via
Finish
Afstand (km)