Bleskensgraaf, Alblasserwaardroute

Route in het kort

Start
Het betreft hier de hoofd­start­plaats. In de route-omschrij­ving kunnen ook alter­natieve start­plaatsen voor­komen.
Bleskensgraaf
Via
langs de Alblas, Oud-Alblas
Finish
Bleskensgraaf
Soort
Rondje (zelfde begin- en eindpunt)
Afstand
Het betreft hier de basis­afstand. Bijna alle routes hebben ook alterna­tieve afstanden.
35.9 km
GPX
Lees hier meer over GPX.
Link
Link naar AllTrails, het voormalige GPSies

Route op kaart

Omschrijving

Basisafstand
35 km. Ook: 11,5 km; 12,5 km; 24 km. Zie ‘ingekorte route’ 1 t/m 6.
Uitbreiding
Geen uitbreiding
Mogelijke startpunten
Onderstaande startpunten zijn op parkeerplaatsen die niet groot zijn. Mocht je geen plek vinden door recreatieve drukte of een kerkdienst, dan hoef je met de auto niet ver te rijden naar een ander startpunt, want onderstaande drie startpunten liggen dicht bij elkaar. 
  1. Kerkstraat 8, Bleskensgraaf (WP1) (coördinaten 51.870886, 4.780231), een pleintje bij een kerk. Hier zijn meer parkeermogelijkheden: a) aan de westkant van de kerk (mogelijk op zondagochtend en – middag vol); b) een invalidenparkeerplaats aan het pleintje tegenover een cafetaria; c) langs de Kerkstraat, 80 meter oostelijk van de kerk. Je komt op de route door het bruggetje bij het pleintje (westelijk van de kerk) over te gaan en meteen LA te slaan naar knooppunt 12. Bij een inkorting is dit anders.
  2. Graafdijk Oost 2, Molenaarsgraaf (WP2) (coördinaten 51.883112, 4.847564). Aan de oostkant hiervan ligt bij knooppunt 13, op de hoek van de Graafdijk Oost en de Damseweg, een parkeerplaats. Hier is ook een fietsenzaak. Als je inkorting 2 neemt, vervalt dit startpunt. Je komt op de route door langs het water in westelijke richting te fietsen van knooppunt 13 naar 12.
  3. Kerkstraat 18, Oud-Alblas (WP3) (coördinaten 51.858810, 4.704882). Dit is een zijstraat van de Dorpsstraat (hoofdweg langs de kerk). De zijstraat ligt aan de oostkant van de kerk. Op het eind van de (korte) Kerkstraat is T-kruising. Hier ligt de Schoolstraat (eventueel nummer 14). Hier zijn nog meer parkeervakken, waaronder één voor invaliden. Een derde plek met parkeervakken is Dorpsstraat nummer 27 (.d.i. iets verder oostelijk). Hier zijn vier parkeervakken. Je komt op de route door de Dorpsstraat (= doorgaande hoofdweg langs kerk) in westelijke richting te fietsen. Na 2,5 km (hoofdweg RA). Bij een inkorting is dit anders. 
Kenmerken
  1. De route gaat door de Alblasserwaard, een eeuwenoude polder. Het wegdek bestaat uit asfalt. In de dorpen Bleskensgraaf en Oud-Alblas liggen straatklinkers. Je kunt er goed overheen. 
  2. Je komt onderweg een tweede keer in of bij het centrum van Bleskensgraaf en Oud-Alblas. 
Route-aanduiding met knooppunten 
VANUIT BLESKENSGRAAF
- Kerkstraat 8 (pleintje)
- aan westkant van pleintje / kerk 
  bruggetje over en direct LA 
  naar knp 12 - 11 - 10 - 40 - ri 09
- vlak voor brug (bordje ‘U nadert knp 9’): 
  volg niet bordje, maar ga LA 
- 42  - ri 01 - na 1,4 km viersprong: 
  neem RA fietspad hw ri Kinderdijk, 
  al gauw brug over en 
  direct hierna 1e weg zeer scherp RA; 
  d.i. naar 18 (tempo, steil bruggetje) 
- 43 - 09 - 08 - ri 12
- na 2,2 km: Bleskensgraaf (pleintje): 
  niet bordje rechtsaf bruggetje, maar RD 
  en passeer kerk aan linkerkant
- 700 m na kerk, d.i. einde dorp: 
  LA Zeemansweg (Historisch Museum)
- RD en na 1,2 km TKr RA
- 14 - 13 - 12 - even ri 08: einde 
VANUIT MOLENAARSGRAAF
- Graafdijk Oost 2 (bij knp 13)
- ga in westelijke richting; d.i. naar 12 
- 11 - 10 - 40 - ri 09
- vlak voor brug (bordje ‘U nadert knp 9’): 
  volg niet bordje, maar ga LA 
- 42  - ri 01 - na 1,4 km viersprong: 
  neem RA fietspad hw ri Kinderdijk, 
  al gauw brug over en 
  direct hierna 1e weg zeer scherp RA; 
  d.i. naar 18 (tempo, steil bruggetje) 
- 43 - 09 - 08 - ri 12
- na 2,2 km: Bleskensgraaf (pleintje): 
  niet bordje rechtsaf bruggetje, maar RD 
  en passeer kerk aan linkerkant
- 700 m na kerk, d.i. einde dorp: 
  LA Zeemansweg (Historisch Museum)
- RD en na 1,2 km TKr RA
- 14 - 13: einde
VANUIT OUD-ALBLAS
- Kerkstraat / Schoolstraat 
- neem Dorpsstraat in westelijke richting. 
- 2,5 km na kerk Oud-Alblas viersprong: 
  neem RA fietspad hw, ri Kinderdijk
  al gauw brug over en 
  direct hierna 1e weg zeer scherp RA; 
  d.i. naar 18 (tempo, steil bruggetje) 
- 43 - 09 - 08 - ri 12
- na 2,2 km: Bleskensgraaf (pleintje): 
  niet bordje rechtsaf bruggetje, maar RD 
  en passeer kerk aan linkerkant
- 700 m na kerk, d.i. einde dorp: 
  LA Zeemansweg (Historisch Museum)
- RD en na 1,2 km TKr RA
- 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 40
- ri 09  - vlak voor brug 
  bij bordje ‘U nadert knp 9’: 
  volg niet bordje, maar LA naar einde 
Beschrijving
De route volgt voor een groot deel kleine waterlopen met huisjes aan beide zijden van het water of de weg, met bijbehorend groen. Het gaat hier om dorpen met lintbebouwing, zoals Molenaarsgraaf, Bleskengraaf, Wijngaarden en Oud-Alblas. Tussen knooppunten 10 en 09 ga je door een bos.
Een paar huizen of boerderijen in Bleskensgraaf hebben een ingemetseld gedenksteen met daarop de hoogte van het water tijdens drie overstromingen in de 19e eeuw. 
Veiligheid
Na Oud- Alblas kom je bij Alblas. Nadat je op een hoofdweg een brug bent overgegaan naar knp 18, krijg je te maken met een klein steil bruggetje. Maak hier even tempo om voldoende snelheid te hebben. In de route-aanduiding staat dit genoemd. 
Opmerking 
Het gebied behoort tot de Biblebelt (bijbelgordel); een strook van Zeeland tot Overijssel, waar veel orthodox-gereformeerden wonen, die de bijbel als grondslag van hun leven nemen. Op zondagochtenden kan het bij de kerken druk zijn. Vroeger was het fietsen op zondag hier uit den boze, maar tegenwoordig zijn zij, mede vanuit hun sobere levensstijl, op politiek gebied juist pleitbezorgers van een goede fiets-infrastructuur. 
Horeca
In Bleskensgraaf is op het pleintje (Kerkstraat) aan de westkant van de kerk een cafetaria.
Ingekorte routes 
De route bestaat uit twee lussen. Het scharnierpunt is Bleskensgraaf.
Ingekorte route 1  11,5 km (35 min 23,5)
Vanuit Bleskensgraaf naar Oud-Alblas
en andere kant van water terug
- Kerkstraat 8 (pleintje)
- aan westkant van pleintje / kerk 
  bruggetje over en direct hierna TKr:
  niet bordje linksaf, maar RA 
  ‘doorgaand verkeer’ 
- na 5,8 km, vlak voor kerk:
  RA, Brugstraat in, bruggetje over 
  en (43) rechts aanhouden 
- 09 - 08 - ri 12 
- na 2,2 km: einde 
Ingekorte route 2  11,5 km  (35 min 23,5)
Vanuit Oud-Alblas naar Bleskensgraaf 
en andere kant van water terug
- Kerkstraat / Schoolstraat 
- steek vanuit Kerkstraat
  (bij kerk) in noordelijke ri 
  Dorpsstraat over,
  Brugstraat in, bruggetje over 
  en (43) rechts aanhouden
- 09 - 08 - ri 12 
- na 2,3 km, na overkant bruggetje:
  TKr: niet bordje linksaf, maar RA 
  ‘doorgaand verkeer’ 
- na 5,8 km: einde
Ingekorte route 3  12,5 km (35 min 22,5)
Vanuit Bleskensgraaf de rechter lus
- Kerkstraat 8 (pleintje)
- passeer kerk aan linkerkant
- 700 m na kerk, d.i. einde dorp: 
  LA Zeemansweg (Historisch Museum)
- RD en na 1,2 km: TKr RA 
- 14 - 13 -12 - even ri 08: einde 
Ingekorte route 4  12,5 km (35 min 22,5)
Vanuit Molenaarsgraaf de rechter lus 
- Graafdijk Oost 2 (bij knp 13)
- ga in westelijke richting; d.i. naar 12 
- ri 08  - na 700 m: 
  direct na overkant bruggetje:
  volg niet bordje, maar ga RA en
  passeer kerk aan linkerkant
- 700 m na kerk, d.i. einde dorp: 
  LA Zeemansweg (Historisch Museum)
- RD en na 1,2 km TKr RA
- 14 - 13: einde
Ingekorte route 5 24 km (35 min 11)
Vanuit Bleskensgraaf de linker lus
- Kerkstraat 8 (pleintje)
- aan westkant van pleintje / kerk 
  bruggetje over en direct LA 
  naar knp 12 - 11 - 10 - 40 - ri 09
- vlak voor brug (bordje ‘U nadert knp 9’): 
  volg niet bordje, maar ga LA 
- 42  - ri 01 - na 1,4 km viersprong: 
  neem RA fietspad hw ri Kinderdijk, 
  al gauw brug over en 
  direct hierna 1e weg zeer scherp RA; 
  d.i. naar 18 (tempo, steil bruggetje) 
- 43 - 09 - 08 - ri 12 
- na 2,2 km: einde
Ingekorte route 6 24 km (35 min 11) 
Vanuit Oud-Alblas de linker lus
- Kerkstraat / Schoolstraat 
- neem Dorpsstraat in westelijke richting. 
- 2,5 km na kerk Oud-Alblas viersprong: 
  neem RA fietspad hw, ri Kinderdijk
  al gauw brug over en 
  direct hierna 1e weg zeer scherp RA; 
  d.i. naar 18 (tempo, steil bruggetje) 
- 43 - 09 - 08 - ri 12
- na 2,3 km, na overkant bruggetje:
  TKr: niet bordje linksaf, maar RA 
  ‘doorgaand verkeer’ 
- na 5,8 km: einde
Samensteller: Paul de Jong
Overige Handbikeroutes
Naam
Start
Via
Finish
Afstand (km)
Reeuwijk, Reeuwijkse Hout, Wierickerschans
vlag nlReeuwijk (Zd-H)
Wierickerschans
vlag nlReeuwijk
33.0
Leerdam, Langs de Linge, Gorinchem
vlag nlLeerdam
langs de Linge, Heukelum
vlag nlLeerdam
41.0
Leerdam, langs Merwedekanaal
vlag nlLeerdam
langs Merwedekanaal, Gorinchem
vlag nlLeerdam
32.0
Lexmond, langs de Lek
vlag nlLexmond
langs de Lek, Meerkerk
vlag nlLexmond
18.0
Beesd, Lingeroute
vlag nlBeesd
langs de Linge, Leerdam
vlag nlBeesd
28.0
Vianen, Langs het Merwedekanaal
vlag nlVianen
Hei en Boeicop, langs het Merwedekanaal
vlag nlVianen
37.0
Langs de Waver en de Amstel
vlag nlVinkeveen
langs de Waver en de Amstel, Oudekerk aan de Amstel
vlag nlVinkeveen
29.2
Culemborg, Betuwe en Lek
vlag nlCulemborg
Betuwe, Lek
vlag nlCulemborg
32.0
Kerkdriel, Langs Maas en Waal
vlag nlKerkdriel (Gld)
Maas en Waal
vlag nlKerkdriel
31.0
Bloemendaal, door de Kennemerduinen
vlag nlBloemendaal
Kennemerduinen, Duin en Kruidberg, IJmuiden
vlag nlBloemendaal
24.9