RRCN dood, leve www.handbiken.nl!

Begin jaren 80 van de vorige eeuw kwam de rolstoel-innovatie op gang. Rolstoelatleten stonden aan de basis van die ontwikkeling. Zij wilden producten en bouwden producten waarmee ze snelheid konden maken. In Nederland leidde dat ertoe dat het rolstoelracen dermate populair werd, dat er een vereniging voor werd opgericht. In 1985 ontstond de RRCN, de Road Racers Club Nederland.

In de 10 jaar die daarop volgde, groeide de RRCN uit tot een vereniging met 60 enthousiaste rolstoelracers, wheelers genoemd. De RRCN verzorgde en coördineerde de deelname van de wheelers aan allerlei wedstrijden, voornamelijk hardloopevenementen. Een fantastische tijd, vond ik zelf.

Niets is echter eeuwig: begin jaren negentig werden de eerste aankoppelbare handbikes geïntroduceerd in Nederland en de recreanten onder de wheelers verwisselden hun mobiliteitsinstrument. Een aankoppelbare handbike klik je makkelijk aan je eigen rolstoel, waardoor je geen transfer hoeft te maken en geen specifieke handschoenen en techniek nodig hebt. Niet veel later kwamen de eerste vastframe handbikes op de markt. Handbiken lag, letterlijk en figuurlijk, méér voor de hand en is makkelijker toegankelijk dan wheelen in een racerolstoel.  Met name deze ontwikkeling had tot gevolg dat steeds minder mensen met een motorische beperking belangstelling hadden om te racen met een wheeler. De RRCN was 13 jaar na de oprichting door die ontwikkeling geslonken tot een kleine vereniging met nog slechts 20 wheel-leden. Maar "Road Racen" kun je natuurlijk ook met de handbike!

En zo maakte de RRCN halverwege de jaren negentig, de transitie van wheeler-vereniging naar handbike-vereniging. Zij werd een platform voor al die handbikers die hun handbike gebruikten voor vervoer, fitness, recreatie en sport. Het ledenaantal groeide elk jaar en de teller staat nu, eind 2011, op maar liefst 250 leden! Een van de grootste gehandicaptensportverenigingen in Nederland. Toch kan de vraag gesteld worden: moet dat wel, anno 2012, een aparte sportvereniging voor mensen met een handicap?

In de gehandicaptensport is het accent de laatste 10 jaar komen te liggen op organisatorische integratie: aansluiting zoeken bij de valide representant van de sport, waar dat mogelijk is. Zo kwam het handbiken, als sportvorm van wielrennen, logischerwijze terecht bij de KNWU, de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie. Vanaf 2005 heeft de RRCN het NHC, het Nationaal Handbike Circuit, opgezet, ontwikkeld, gecoördineerd en uitgevoerd voor de KNWU. Anno 2012 kan de KNWU dat prima zelf, voortbordurend op de richtlijnen die de RRCN reeds jaren geleden heeft opgesteld en gehanteerd. Met de overheveling van de kerntaak van de RRCN, het handbikewedstrijd-gebeuren, werd het, opnieuw na 13 jaar, tijd voor bezinning.

Per 1 januari 2012 is de RRCN als vereniging opgeheven en gaat ze verder als Stichting Handbiken.nl als doelstelling uit de oprichtingsakte: "het beheren van de onafhankelijke, informatieve website www.handbiken.nl met als doel het stimuleren van en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het handbiken in Nederland en de (potentiële) handbiker te ondersteunen bij zijn of haars vervoers-, fitness- of recreatiebehoefte, dan wel wedstrijdgerichte sportbeoefening". Daarvoor is, per 1 januari 2012, een geheel vernieuwde website (www.handbiken.nl) gelanceerd.

De RRCN heeft, destijds, enorm veel betekend voor het wheelen en de wheelers in Nederland. De RRCN heeft het handbiken als competitiesport opgezet, ontwikkeld en gecoördineerd en is daarbij van onschatbare waarde geweest.

Toch heeft het bestuur van de RRCN een verstandig besluit genomen met de transitie van vereniging naar stichting met de nieuwe bovengenoemde taakstelling: niet krampachtig vasthouden aan wat je al meer dan 25 jaar doet, maar adequaat inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Vaarwel RRCN: je was belangrijk in mijn leven en in het leven van veel andere handbikers en wheelers. Leve www.handbiken.nl!
Kees van Breukelen
02-01-2012
Kees van Breukelen: overzicht columns

Off road handbiken: 'Er is tóch weer een nieuwe wereld voor me opengegaan!'

In 2014 nieuwe classificatie voor het handbiken

RRCN dood, leve www.handbiken.nl!

WMO: een budget voor jouw nieuwe handbike